Ostrava

Ostrava

Dopravní Podnik Ostrava a. s.

Největší benefity

Vysoký podíl nízkopodlažních vozidel.
K 1. 1. 2017: celkem 616 vozidel, z toho je 425 nízkopodlažních, tj. 69 %. Počet vozů: tramvaje 261 (z toho 113 nízkopodlažních, tj. 43,3 %), trolejbusy 67 (z toho 58 nízkopodlažních, tj. 86,6 %), autobusy 288 (z toho 254 nízkopodlažních, tj. 88,2 %).
Rychlost, přesnost, spolehlivost.
V roce 2015 byl ukončen projekt Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě. Realizací projektu došlo k pořízení moderního odbavovacího a palubního systému pro všechna vozidla MHD. Došlo k instalaci GPS modulů pro sledování polohy vozidel, k automatickému vyhlašování zastávek, došlo k rozšíření dispečerských aplikací o mapové podklady a monitorování vozidel. Systém také umožňuje uchování a zpracování všech základních provozních charakteristik a celkově řeší zlepšení kvality práce řidičů a organizace MHD.
Humanizace tramvajových tratí na ul. 28. října.
V součinnosti s Magistrátem města Ostravy byl realizován pilotní projekt osazení tratě vegetačním (zeleným) krytem na ulici 28. října v centru města. Následovat budou další úseky v hustě zastavěných oblastech (ulice Opavská v Ostravě-Porubě a další).
Moderní technologie.
On-line informace o odjezdech spojů a Wi-Fi připojení k internetu na vybraných zastávkách, optimalizované jízdní řády, zaručené přípoje (přestupy, četnost ...).
Elektronizace jízdného
Akceptace platebních karet ve všech vozidlech s optimalizací denního jízdného pro cestující – od června 2016 možnost platby jízdného běžnou bezkontaktní platební kartou u každých dveří ve všech provozovaných vozidlech.

Speciální služby

 • Akceptace bezkontaktních platebních karet při platbě jízdného ve všech vozidlech (jeden až dva terminály u každých dveří).
 • Asistenti přepravy – služba k zajištění vyšší bezpečnosti, kvality, pohodlí a pořádku při cestování MHD.
 • Zaručené přípoje – uvedení poznámky u konkrétních časů odjezdů ve všech formách jízdních řádů.
 • Off-line aplikace „Jízdní řády v mobilu“ – na webu DPO ke stažení aplikace s vyhledáváním jízdních řádů v off-line databázi (bez nutnosti datového připojení).
 • Možnost pronájmu vozidel, včetně historických tramvají trolejbusů a autobusů.
 • SMS jízdenky.

Víte, že …

0 tramvají
0 trolejbusů
0 autobusů
plnocenné jednotlivé jízdné
10 min. 14 Kč
přestupní 20 Kč
plnocenné předplatné jízdné
měsíc 499 Kč
rok 3 999 Kč
Jízdní řády

Podívejte se na konkrétní jízdní řády a ceník.

Jízdní řády Ceník jízdného
Mobilní aplikace

Můžete si stáhnout naši mobilní aplikaci

Další informace

Rozvojové plány

V horizontu příštích 5 let plánujeme:

2017
 • Humanizace tramvajové tratě na ul. 28. října.
 • Osazení nízkých protihlukových bariér na ul. Místecké.
 • Vývoj mobilní aplikace.
2018
 • Dodávka nových středněkapacitních tramvají.
 • Výstavba další plnicí stanice CNG + dodávka dalších CNG busů.
 • Dodávka 2 ks elektrobusů nové generace (s průběžným dobíjením).
 • Dodávka 10 ks parciálních trolejbusů (zahájení provozu).
 • Rozšiřování počtu kamerových a informačních systémů a klimatizací ve stávajících tramvajích.
 • Postupné zavedení Wi-Fi ve vozech.
2019
 • Dodávka středněkapacitních tramvají (z tendru 2016).
 • Rozšiřování počtu kamerových a informačních systémů a klimatizací ve stávajících tramvajích.
 • Postupné zavedení Wi-Fi ve vozech.
2020
 • Výstavba nové tramvajové tratě v Ostravě – Porubě (celková hodnota cca 1 mld. Kč).
 • Dodávka vysokokapacitních tramvají.
 • Dodávka 18 ks elektrobusů nové generace (s průběžným dobíjením).
 • Rozšiřování počtu kamerových a informačních systémů a klimatizací ve stávajících tramvajích.
 • Postupné zavedení Wi-Fi ve vozech.
2021
 • Výstavba nové tramvajové tratě v Ostravě – Porubě (celková hodnota cca 1 mld. Kč).
 • Dodávka vysokokapacitních tramvají.
 • Dodávka 18 ks elektrobusů nové generace (s průběžným dobíjením).
 • Postupné zavedení Wi-Fi ve vozech.

S nákupem nových vozidel budou zaváděny klimatizace.

Dopravní podniky v ČR

Sdružení dopravních podniků zahrnuje 19 městských dopravních podniků v českých městech.

Zajímají vás ceny jízdenek, jízdní řády či aktuality spojené s MHD ve vašem blízkém okolí?

Klikněte si na odpovídající místo na mapě a zjistíte vše potřebné!