Praha

Praha

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Největší benefity

Hustá síť spojů - 142 autobusových linek, 24 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra, celkem 2 766 vozů.
Roční plnocenné předplatné vychází jen na 10 Kč na den.
Metro je rychlým a spolehlivým prostředkem i tehdy, když má povrchová doprava potíže.
Spolehlivost – téměř 92 % spojů je realizováno přesně, nebo v povolené odchylce.

Speciální služby

 • Bezkontaktní placení bankovní kartou na vybraných tramvajových linkách (č. 18 a 22). Na celé lince 18 a části linky 22 probíhá pilotní projekt, kdy je osazeno 24 tramvají zařízením, kde lze zakoupit jízdenku a zaplatit bezkontaktně.
 • Mobilní signál v metru (na novém úseku V. etapy rozšíření linky A do Nemocnice Motol, chystá se úsek Muzeum – Roztyly).
 • Wi-Fi (např. v tramvajích 15T).

Víte, že …

0 souprav metra
0 tramvají
0 autobusů
plnocenné jednotlivé jízdné
30 min. 24 Kč
90 min. 32 Kč
plnocenné předplatné jízdné
30 dní 550 Kč
365 dní 3 650 Kč
Jízdní řády

Podívejte se na konkrétní jízdní řády a ceník.

Jízdní řády Ceník jízdného
Mobilní aplikace

Můžete si stáhnout naši mobilní aplikaci

Další informace

Rozvojové plány

V horizontu příštích 5 let plánujeme:

2017
 • V červenci 2017 proběhla instalace 23 automatů na bezkontaktní placení Power Star L ve vybraných stanicích metra. V budoucnu se počítá s dalším rozšiřováním.
 • Výkup pozemků pro výstavbu metra D.
2018
 • Zahájení projektu výstavby metra D.
 • Rozvoj tramvajové sítě.
 • Dokončení dodávky 15T. V roce 2018 jich budeme mít celkem 250 ks.
 • Nákup autobusů – veřejná zakázka „Autobus kloubový nízkopodlažní 150 ks“ – v tomto případě komise ukončila svou činnost a je u podpisu rozhodnutí o výběru.
 • Nákup autobusů – veřejná zakázka „Autobus standardní, částečně nízkopodlažní, 50 ks“ v tomto případě komise ukončila svou činnost a je u podpisu rozhodnutí o výběru.
 • Nákup autobusů – veřejná zakázka „Autobus standardní nízkopodlažní, 300 ks“ v tomto případě doposud nedošlo k ukončení hodnocení nabídek.
2019
 • Pokračování výstavby metra D.
 • Rozvoj tramvajové sítě (prodloužení tramvajových tratí z Barrandova do Slivence, z Modřan do Libuše a z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině).
 • Celkové rekonstrukce vozovny v Hloubětíně.
2020
 • Rozvoj tramvajové sítě.
 • Celkové rekonstrukce vozovny v Hloubětíně.
2021
 • Celkové rekonstrukce vozovny v Hloubětíně

METRO D

Plánovaný termín zahájení geologického průzkumu je v polovině roku 2018. Zahájení výstavby po fázích je statutárními orgány DPP schváleno a předpokládá začátek výstavby doplňujícím geologickým průzkumem ve 3.Q 2018. Další fáze výstavby metra D v úseku Pankrác – Olbrachtova se předpokládá zahájit začátkem druhé poloviny roku 2019. Zajištění pozemků dotčených stavbou metra I. D v daném úseku je v tomto časovém horizontu reálné. Změna územního plánu se týká lokality Krč a v tuto chvíli probíhá řízení o pořízení změny územního plánu v dané lokalitě a nemá vliv na plánované zahájení stavby v daném úseku 1. fáze. Dohody s majiteli pozemků jsou v procesu realizace.

Dopravní podniky v ČR

Sdružení dopravních podniků zahrnuje 19 městských dopravních podniků v českých městech.

Zajímají vás ceny jízdenek, jízdní řády či aktuality spojené s MHD ve vašem blízkém okolí?

Klikněte si na odpovídající místo na mapě a zjistíte vše potřebné!